Produkter & tjänster

Produktsortiment

COMPAB arbetar som totalleverantör av värmeanläggning och jobbar med följande produktområden:

  • Pannor
  • Brännare
  • Transportabla centraler
  • Givare och system för förbränning
  • Flamövervakningssystem

Service och underhåll

COMPAB utför service och underhåll på alla våra anläggningar men även på andra brännare och pannor.
Vi tillhandahåller reservdelar.