Öresundkraft AB, Höganäs. LOOS hetvattenpanna med dubbla SAACKE brännare. 18 MW bioolja/naturgas

Välkommen till COMPAB AB

COMPAB representerar ledande produkttillverkare av pannor och brännare för bioolja, gas, mineralolja med mera. Vi kan erbjuda hetvattenpannor, ångpannor och brännare för i stort sett alla förekommande bränslen, i effekter från 100 kW och uppåt. Vi levererar produkterna både som enskilda enheter och totalentreprenader i befintlig byggnad eller inklusive nybyggnad. En specialitet är transportabla panncentraler i effekter upp till 12 MW.

COMPAB AB har tagit över de flesta delar av ELDAB's verksamhet och ELDAB är en registrerad bifirma i COMPAB AB.

SAACKE logotype
LAMTEC logotype
BOSCH logotype
COMPAB kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

COMPAB konsulttjänster

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Våra verksamhetsområden - brännare

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

16 oktober, 2018

Halmstad Energi och Miljö AB

Compab får beställning för leverans av en 6MW och en 20MW biooljeeldad hetvattenpanna med brännare för leverans 2019.

10 april, 2018

UHT – Uvån Hagfors Teknologi AB

Komplett ånganläggning för export till Sydafrika. Innehåller ångpanna med integrerad ekonomiser, naturgasbrännare, automatikskåp, matarvattentank samt ångackumulator.

3 april, 2018

Halmstad Energi och Miljö AB

Uppgradering av brännarstyrning för två startbrännare på en av deras avfallspannor till PLC-baserat säkerhetssystem med flödesreglering.  Luftflödet mäts med LAMTECs eget system för luft-/rökgaskanaler.

5 mars, 2018

EON Högbytorp

Compab levererar en komplett RME-eldad containercentral på 2MW med skorsten och biooljetank