Välkommen till COMPAB AB

COMPAB representerar ledande produkttillverkare av pannor och brännare för bioolja, gas, mineralolja med mera. Vi kan erbjuda hetvattenpannor, ångpannor och brännare för i stort sett alla förekommande bränslen, i effekter från 100 kW och uppåt. Vi levererar produkterna både som enskilda enheter och totalentreprenader i befintlig byggnad eller inklusive nybyggnad. En specialitet är transportabla panncentraler i effekter upp till 12 MW.

COMPAB AB har tagit över de flesta delar av ELDAB's verksamhet och ELDAB är en registrerad bifirma i COMPAB AB.

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

30 mars, 2016

Stororder på oljebrännare

COMPAB AB har erhållit ytterligare en stororder. Det är Bomhus Energi, samägt av Gävle Energi och BillerudKorsnäs AB som uppgraderar sin spets- och reservpanna vid produktionsanläggningen i Bomhus, utanför Gävle. I beställningen ingår 2 st nya oljebrännare á 50 MW för Eo5 inklusive demontage av befintliga brännare, ombyggnad av panntopp, nytt oljebord, rördragning, komplett montage m.m. samt ny brännarstyrning.

Brännarna är tryckluftsatomiserade och av fabrikat SAACKE.

Denna order är ytterligare en i raden av flera som visar kundernas förtroende för vårt erbjudande.

9 mars, 2016

Ny ångpannebeställning till COMPAB

Imtech har beställt en ny ångpanna för leverans till Göteborg Energis anläggning Rosenlundsverket. Pannans kapacitet är 1,25 ton/h av fabrikat BOSCH och den levereras med påbyggd ekonomiser och naturgasbrännare från Dreizler.

2 mars, 2016

COMPAB levererar oljebord för bioolja.

Norrenergi från Solna har beställt ett komplett oljebord för bioolja från COMPAB. Efterfrågan på nya oljebord har ökat och denna order är en i raden av sådana beställningar som COMPAB erhållit på senare år.

29 februari, 2016

Tetra Pak köper ångpanna av COMPAB

Tetra Pak i Lund har beställt en naturgaseldad ångpanna á 10 ton/h med påbyggd ekonomiser. Pannan är av fabrikat BOSCH och brännaren kommer från Weishaupt. I leveransen ingår också matarvattentank, vattenbehandling, ångackumulator med volymen 75 m3, extra rökgaskylare, skorsten, installation med mera.