Jönköping Energi, Torsvik. LOOS hetvattenpanna med SAACKE brännare. 14 MW olja Haparanda Värmeverk. En 10 MW transportabel panncentral med 2 st oljetankar som eldas med bioolja. Öresundkraft AB, Höganäs. LOOS hetvattenpanna med dubbla SAACKE brännare. 18 MW bioolja/naturgas

Välkommen till COMPAB AB

COMPAB representerar ledande produkttillverkare av pannor och brännare för bioolja, gas, mineralolja med mera. Vi kan erbjuda hetvattenpannor, ångpannor och brännare för i stort sett alla förekommande bränslen, i effekter från 100 kW och uppåt. Vi levererar produkterna både som enskilda enheter och totalentreprenader i befintlig byggnad eller inklusive nybyggnad. En specialitet är transportabla panncentraler i effekter upp till 12 MW.

COMPAB AB har tagit över de flesta delar av ELDAB's verksamhet och ELDAB är en registrerad bifirma i COMPAB AB.

SAACKE logotype
LAMTEC logotype
BOSCH logotype
COMPAB kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

COMPAB konsulttjänster

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Våra verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

17 februari, 2017

Octapharma AB ökar produktionen

Befintlig ångpanna på 6 ton/h byts ut mot en ny på 12 ton/h. Beräknad leverans Maj och driftsatt anläggning i Augusti. Arbetet kommer att utföras under full produktion så en backup/hyrpanna kommer att finnas under montageperioden.

10 oktober, 2016

COMPAB levererar gasoleldad hetvattenpanna till Outokumpu

Outokumpu i Torshälla har beställt en ny hetvattenpanna på 6 MW från COMPAB. Pannan ska eldas med gasol och i leveransen ingår skrotning av befintlig panna, intagning av ny panna, brännarmontage, pannstyrskåp, ombyggnad av befintlig skorsten med mera. Pannfabrikatet är BOSCH och gasbrännaren kommer från Dreizler.

26 september, 2016

Kemira köper avgaspannor från COMPAB

Kemira uppgraderar sin anläggning och har av det skälet beställt 4 stycken avgaspannor från COMPAB. Dessa avgaspannor sänker rökgastemperatur efter respektive ugn och tar tillvara på stora mängder energi som annars skulle släppas ut i atmosfären. Detta är en av de energibesparande lösningar som COMPAB hjälp sina kunder med.