Välkommen till COMPAB AB

COMPAB representerar ledande produkttillverkare av pannor och brännare för bioolja, gas, mineralolja med mera. Vi kan erbjuda hetvattenpannor, ångpannor och brännare för i stort sett alla förekommande bränslen, i effekter från 100 kW och uppåt. Vi levererar produkterna både som enskilda enheter och totalentreprenader i befintlig byggnad eller inklusive nybyggnad. En specialitet är transportabla panncentraler i effekter upp till 12 MW.

COMPAB AB har tagit över de flesta delar av ELDAB's verksamhet och ELDAB är en registrerad bifirma i COMPAB AB.

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

19 september, 2016

Biooljeeldad ångpanna beställd av Linde Energi.

COMPABs framgångar fortsätter. Nu har Linde Energi från Lindesberg beställt en 8 MW biooljeeldad ångpanna. Ångpannan kommer från BOSCH och i leveransen ingår ekonomiser, också från BOSCH och biooljebrännare från SAACKE. Vidare ingår en 25 m skorsten, nytt biooljepumpbord med mera.

25 augusti, 2016

Carlsberg beställer ytterligare en ångpanna från COMPAB

Carlsbergs Bryggeri har beställt ytterligare en ångpanna till sin anläggning i Falkenberg. Det är en 16 tons panna med påbyggd ekonomiser som ska eldas med naturgas kombinerad med egen biogas som utvinns i den egna produktionen. Ångpannan är av fabrikat BOSCH och brännaren kommer från SAACKE.
Den nylevererade anläggningen är i stort sett identisk med den tidigare levererade och visar Carlsbergs kundnöjdhet och förtroende för COMPAB och våra produkter.

30 mars, 2016

Stororder på oljebrännare

COMPAB AB har erhållit ytterligare en stororder. Det är Bomhus Energi, samägt av Gävle Energi och BillerudKorsnäs AB som uppgraderar sin spets- och reservpanna vid produktionsanläggningen i Bomhus, utanför Gävle. I beställningen ingår 2 st nya oljebrännare á 50 MW för Eo5 inklusive demontage av befintliga brännare, ombyggnad av panntopp, nytt oljebord, rördragning, komplett montage m.m. samt ny brännarstyrning.

Brännarna är tryckluftsatomiserade och av fabrikat SAACKE.

Denna order är ytterligare en i raden av flera som visar kundernas förtroende för vårt erbjudande.

9 mars, 2016

Ny ångpannebeställning till COMPAB

Imtech har beställt en ny ångpanna för leverans till Göteborg Energis anläggning Rosenlundsverket. Pannans kapacitet är 1,25 ton/h av fabrikat BOSCH och den levereras med påbyggd ekonomiser och naturgasbrännare från Dreizler.