Öresundkraft AB, Höganäs. LOOS hetvattenpanna med dubbla SAACKE brännare. 18 MW bioolja/naturgas

Välkommen till Compab Energiteknik AB och Compab AB

COMPAB AB är ett helägt dotterbolag till COMPAB Energiteknik AB.

COMPAB gruppen erbjuder hetvattenpannor, ångpannor, elångpannor, ångackumulatorer och brännare i effekter från 1000 kW och uppåt. Vi företräder ledande produkttillverkare i Europa och levererar kvalitetsprodukter både som enskilda enheter eller som totalentreprenad.

SAACKE logotype
LAMTEC logotype
BOSCH logotype
COMPAB kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

COMPAB konsulttjänster

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Våra verksamhetsområden - brännare

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

12 oktober, 2022

Välkommen Thomas!

Thomas Carlson är ny (gammal) säljare och projektledare hos oss. Han har en lång erfarenhet från energibranschen och närmast kommer han från Armatec, tidigare har han varit på Manic AB, Eldab, Weishaupt och Värmeprodukter.

7 april, 2022

SSAB, Luleå.

Oljeeldad Ångpanna från Bosch på 12000 kg/h vid 16 bar.
Låg NOx Gasbrännare från Saacke

23 mars, 2022

AKJ AB, Göteborg Energi Askim

Nya Saacke biooljebrännare SKV 150, 2 gånger 10 MW. Nytt oljepumpbord för bioolja.
Ny brännarstyrning Lamtec CMS

22 februari, 2022

Kraftringen AB, Lunde Gunnesbor Panna 4

Byte av befintliga brännare. Nya Saacke AtoNOx, LågNox brännare på 2 gånger 35 MW.
Nya undanbockningar i panntak. Ny gasarmatursträcka. Ny Flamvakt Lamtec F300K
Uppgradering av brännarstyrning i Fail Safe ABB 800 xA