Öresundkraft AB, Höganäs. LOOS hetvattenpanna med dubbla SAACKE brännare. 18 MW bioolja/naturgas

Välkommen till Compab Energiteknik AB och Compab AB

COMPAB AB är ett helägt dotterbolag till COMPAB Energiteknik AB.

COMPAB gruppen erbjuder hetvattenpannor, ångpannor, elångpannor, ångackumulatorer och brännare i effekter från 1000 kW och uppåt. Vi företräder ledande produkttillverkare i Europa och levererar kvalitetsprodukter både som enskilda enheter eller som totalentreprenad.

SAACKE logotype
LAMTEC logotype
BOSCH logotype
COMPAB kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

COMPAB konsulttjänster

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Våra verksamhetsområden - brännare

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

7 november, 2019

Steampower I Klippan

SteamPower i Klippan beställer ytterligare en ångpanna som eldas med RME. Även denna anläggning är komplett med matarvattentank, vattenbehandling med mera från BOSCH.

16 september, 2019

Karlshamn energi

Karlshamn Energi beställer en 4MW containercentral från COMPAB. Vi monterar en hetvattenpanna från BOSCH med en SAACKE brännare för bioolja i en egentillverkad container. I leveransen ingår ett komplett oljebord för värmning av biooljan, oljetank, tryckluftsotning, skorsten, automatikskåp med mera.
Brännaren styr vi med LAMTECs nya eldningsautomat CMS.

3 maj, 2019

Steampower I Klippan

SteamPower i Klippan köper en 5 tons naturgaseldad ångpanna komplett med matarvattentank samt styrning från BOSCH. Denna byggs in i en container för uthyrning till deras kunder.