Öresundkraft AB, Höganäs. LOOS hetvattenpanna med dubbla SAACKE brännare. 18 MW bioolja/naturgas

Välkommen till Compab Energiteknik AB och Compab AB

COMPAB AB är ett helägt dotterbolag till COMPAB Energiteknik AB.

COMPAB gruppen erbjuder hetvattenpannor, ångpannor, elångpannor, ångackumulatorer och brännare i effekter från 1000 kW och uppåt. Vi företräder ledande produkttillverkare i Europa och levererar kvalitetsprodukter både som enskilda enheter eller som totalentreprenad.

SAACKE logotype
LAMTEC logotype
BOSCH logotype
COMPAB kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

COMPAB konsulttjänster

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Våra verksamhetsområden - brännare

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

4 mars, 2024

Välkommen Johan!

Johan Bengtsson är vår nya ekonomiansvarige. Han har erfarenhet från flera olika branscher och kommer senast från ett tillverkande företag inom solskyddsindustrin.

28 februari, 2023

Mölndal Energi

Compab AB har fått förtroendet att byta 2 st Start-up brännare på en CFB panna.

1 januari, 2023

Välkommen Jonas!

Jonas Harström är ny (gammal) idriftsättare och projektledare hos oss. Han har en lång erfarenhet från energibranschen och närmast kommer han från Vattenfall, tidigare har han varit på Eldab och ÅF.