Öresundkraft AB, Höganäs. LOOS hetvattenpanna med dubbla SAACKE brännare. 18 MW bioolja/naturgas

Välkommen till Compab Energiteknik AB och Compab AB

COMPAB AB är ett helägt dotterbolag till COMPAB Energiteknik AB.

COMPAB gruppen erbjuder hetvattenpannor, ångpannor, elångpannor, ångackumulatorer och brännare i effekter från 1000 kW och uppåt. Vi företräder ledande produkttillverkare i Europa och levererar kvalitetsprodukter både som enskilda enheter eller som totalentreprenad.

SAACKE logotype
LAMTEC logotype
BOSCH logotype
COMPAB kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens.

COMPAB konsulttjänster

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning och upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Våra verksamhetsområden - brännare

Verksamhetsområden

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre, befintliga förbränningsanläggningar. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att uppnå den optimala lösningen för kunden.

11 januari, 2022

Falkenberg Rör AB, Mycorena

Gaseldad Ångpanna från Bosch på 6000 kg/h vid 7 bar. Låg NOx Gasbrännare från Saacke. Matarvattentank 3000 liter inklusive pumpar.

22 september, 2021

Volvo Skövde, Gjuteriet

3 st gasbrännare med tillhörande gasamatur och förbränningsluftsystem för torkning och sintring av kupolugnar.
Brännar säkerhetssystem byggs i Fail Safe Rockwell system.

15 september, 2021

Lerum

Utbyte av gammal brännarstyrning till nya Lamtec CMS.

10 augusti, 2021

Heatwood

Hetgasgenerator för förbränning av pyrolysgaser med efterföljande avgasångpanna.
Ångackumulator på 10 m3 och biooljetank på 30 m3. Brännare för bioolja på hetgasgenerator och på hetoljepanna.
Komplett styrsystem för styrning av samtliga funktioner.