Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

COMPAB tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss som leverantör gällande kvalitet och miljö. COMPABs personal skall genom fortbildning alltid ha hög kompetens så att vi kan leverera det som kunderna efterfrågar genom att;

bild-2-1024x768-1

  • Leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt.
  • Arbetsprocesserna är effektiva.
  • Känna till och sträva mot att infria de förväntningar kunden har.
  • Ha kunskap om och vidta åtgärder som minimerar miljöpåverkan från verksamheten
  • Ständigt arbeta med att förbättra verksamheten

Vår vision är att vi skall vara ett företag som alltid levererar tjänster och produkter med bättre precision och högre kvalitet än våra konkurrenter samtidigt som miljöaspekterna tagits hänsyn till. Vidare skall varje leverans vara en god referens för långsiktigt samarbete med våra kunder.

Ladda hem vår kvalitets- och miljöpolicy