Nyheter

Nyhetsarkiv

28 februari, 2023

Mölndal Energi

Compab AB har fått förtroendet att byta 2 st Start-up brännare på en CFB panna.

15 februari, 2023

Nordic Sugar, Nordzucker, Örtofta

Byte pann-/brännarstyrning på panna 7.

1 januari, 2023

Välkommen Jonas!

Jonas Harström är ny (gammal) idriftsättare och projektledare hos oss. Han har en lång erfarenhet från energibranschen och närmast kommer han från Vattenfall, tidigare har han varit på Eldab och ÅF.

12 oktober, 2022

Välkommen Thomas!

Thomas Carlson är ny (gammal) säljare och projektledare hos oss. Han har en lång erfarenhet från energibranschen och närmast kommer han från Armatec, tidigare har han varit på Manic AB, Eldab, Weishaupt och Värmeprodukter.

7 april, 2022

SSAB, Luleå.

Oljeeldad Ångpanna från Bosch på 12000 kg/h vid 16 bar.
Låg NOx Gasbrännare från Saacke

23 mars, 2022

AKJ AB, Göteborg Energi Askim

Nya Saacke biooljebrännare SKV 150, 2 gånger 10 MW. Nytt oljepumpbord för bioolja.
Ny brännarstyrning Lamtec CMS

22 februari, 2022

Kraftringen AB, Lunde Gunnesbor Panna 4

Byte av befintliga brännare. Nya Saacke AtoNOx, LågNox brännare på 2 gånger 35 MW.
Nya undanbockningar i panntak. Ny gasarmatursträcka. Ny Flamvakt Lamtec F300K
Uppgradering av brännarstyrning i Fail Safe ABB 800 xA

16 januari, 2022

Skellefteå Kraft AB, Anläggning Lycksele

Ombyggnad av befintliga brännare.
Ny Lamtec CMS styrning, ny oljelans, ny Flamvakt Lamtec F300K och ny tändapparat, Högenergi elektriskt Lamtec HEI 600

11 januari, 2022

Falkenberg Rör AB, Mycorena

Gaseldad Ångpanna från Bosch på 6000 kg/h vid 7 bar. Låg NOx Gasbrännare från Saacke. Matarvattentank 3000 liter inklusive pumpar.

22 september, 2021

Volvo Skövde, Gjuteriet

3 st gasbrännare med tillhörande gasamatur och förbränningsluftsystem för torkning och sintring av kupolugnar.
Brännar säkerhetssystem byggs i Fail Safe Rockwell system.

15 september, 2021

Lerum

Utbyte av gammal brännarstyrning till nya Lamtec CMS.

10 augusti, 2021

Heatwood

Hetgasgenerator för förbränning av pyrolysgaser med efterföljande avgasångpanna.
Ångackumulator på 10 m3 och biooljetank på 30 m3. Brännare för bioolja på hetgasgenerator och på hetoljepanna.
Komplett styrsystem för styrning av samtliga funktioner.

3 juli, 2021

John Bean Technologies beställer Bosch elångpanna

John Bean Technologies beställer Bosch elångpanna 1500 kg/h till Öresundschark.
I leveransen ingår även matarvattentank, vattenbehandling och installation.

7 november, 2019

Steampower i Klippan

SteamPower i Klippan beställer ytterligare en ångpanna som eldas med RME. Även denna anläggning är komplett med matarvattentank, vattenbehandling med mera från BOSCH.

16 september, 2019

Karlshamn energi

Karlshamn Energi beställer en 4MW containercentral från COMPAB. Vi monterar en hetvattenpanna från BOSCH med en SAACKE brännare för bioolja i en egentillverkad container. I leveransen ingår ett komplett oljebord för värmning av biooljan, oljetank, tryckluftsotning, skorsten, automatikskåp med mera.
Brännaren styr vi med LAMTECs nya eldningsautomat CMS.

3 maj, 2019

Steampower i Klippan

SteamPower i Klippan köper en 5 tons naturgaseldad ångpanna komplett med matarvattentank samt styrning från BOSCH. Denna byggs in i en container för uthyrning till deras kunder.

16 oktober, 2018

Halmstad Energi och Miljö AB

Compab får beställning för leverans av en 6MW och en 20MW biooljeeldad hetvattenpanna med brännare för leverans 2019.

10 april, 2018

UHT – Uvån Hagfors Teknologi AB

Komplett ånganläggning för export till Sydafrika. Innehåller ångpanna med integrerad ekonomiser, naturgasbrännare, automatikskåp, matarvattentank samt ångackumulator.

3 april, 2018

Halmstad Energi och Miljö AB

Uppgradering av brännarstyrning för två startbrännare på en av deras avfallspannor till PLC-baserat säkerhetssystem med flödesreglering.  Luftflödet mäts med LAMTECs eget system för luft-/rökgaskanaler.

5 mars, 2018

EON Högbytorp

Compab levererar en komplett RME-eldad containercentral på 2MW med skorsten och biooljetank

16 februari, 2018

Gotland Energi AB

Compab AB levererar en komplett biooljeeldad containercentral på 6MW med skorsten och biooljetank

17 februari, 2017

Octapharma AB ökar produktionen

Befintlig ångpanna på 6 ton/h byts ut mot en ny på 12 ton/h. Beräknad leverans Maj och driftsatt anläggning i Augusti. Arbetet kommer att utföras under full produktion så en backup/hyrpanna kommer att finnas under montageperioden.

8 januari, 2017

Flygande start på 2017 för COMPAB. Kemira beställer ytterligare 2 avgaspannor

Kemira i Helsingborg har beställt ytterligare 2 stycken avgaspannor från COMPAB. Pannorna är likadana som de tidigare levererade och visar återigen att en nöjd kund gärna återkommer. Dessa produkter innebär en effektivisering och bidrar till minskning av energiförbrukningen.

10 oktober, 2016

COMPAB levererar gasoleldad hetvattenpanna till Outokumpu

Outokumpu i Torshälla har beställt en ny hetvattenpanna på 6 MW från COMPAB. Pannan ska eldas med gasol och i leveransen ingår skrotning av befintlig panna, intagning av ny panna, brännarmontage, pannstyrskåp, ombyggnad av befintlig skorsten med mera. Pannfabrikatet är BOSCH och gasbrännaren kommer från Dreizler.

26 september, 2016

Kemira köper avgaspannor från COMPAB

Kemira uppgraderar sin anläggning och har av det skälet beställt 4 stycken avgaspannor från COMPAB. Dessa avgaspannor sänker rökgastemperatur efter respektive ugn och tar tillvara på stora mängder energi som annars skulle släppas ut i atmosfären. Detta är en av de energibesparande lösningar som COMPAB hjälp sina kunder med.

19 september, 2016

Biooljeeldad ångpanna beställd av Linde Energi.

COMPABs framgångar fortsätter. Nu har Linde Energi från Lindesberg beställt en 8 MW biooljeeldad ångpanna. Ångpannan kommer från BOSCH och i leveransen ingår ekonomiser, också från BOSCH och biooljebrännare från SAACKE. Vidare ingår en 25 m skorsten, nytt biooljepumpbord med mera.

25 augusti, 2016

Carlsberg beställer ytterligare en ångpanna från COMPAB

Carlsbergs Bryggeri har beställt ytterligare en ångpanna till sin anläggning i Falkenberg. Det är en 16 tons panna med påbyggd ekonomiser som ska eldas med naturgas kombinerad med egen biogas som utvinns i den egna produktionen. Ångpannan är av fabrikat BOSCH och brännaren kommer från SAACKE.
Den nylevererade anläggningen är i stort sett identisk med den tidigare levererade och visar Carlsbergs kundnöjdhet och förtroende för COMPAB och våra produkter.

30 mars, 2016

Stororder på oljebrännare

COMPAB AB har erhållit ytterligare en stororder. Det är Bomhus Energi, samägt av Gävle Energi och BillerudKorsnäs AB som uppgraderar sin spets- och reservpanna vid produktionsanläggningen i Bomhus, utanför Gävle. I beställningen ingår 2 st nya oljebrännare á 50 MW för Eo5 inklusive demontage av befintliga brännare, ombyggnad av panntopp, nytt oljebord, rördragning, komplett montage m.m. samt ny brännarstyrning.

Brännarna är tryckluftsatomiserade och av fabrikat M&S.

Denna order är ytterligare en i raden av flera som visar kundernas förtroende för vårt erbjudande.

9 mars, 2016

Ny ångpannebeställning till COMPAB

Imtech har beställt en ny ångpanna för leverans till Göteborg Energis anläggning Rosenlundsverket. Pannans kapacitet är 1,25 ton/h av fabrikat BOSCH och den levereras med påbyggd ekonomiser och naturgasbrännare från Dreizler.

2 mars, 2016

COMPAB levererar oljebord för bioolja.

Norrenergi från Solna har beställt ett komplett oljebord för bioolja från COMPAB. Efterfrågan på nya oljebord har ökat och denna order är en i raden av sådana beställningar som COMPAB erhållit på senare år.

29 februari, 2016

Tetra Pak köper ångpanna av COMPAB

Tetra Pak i Lund har beställt en naturgaseldad ångpanna á 10 ton/h med påbyggd ekonomiser. Pannan är av fabrikat BOSCH och brännaren kommer från Weishaupt. I leveransen ingår också matarvattentank, vattenbehandling, ångackumulator med volymen 75 m3, extra rökgaskylare, skorsten, installation med mera.

4 november, 2015

Octapharma beställer uppgradering av elångpanna

COMPAB har fått uppdrag att öka effekten från 4 MW till 8 MW på en av Compab levererad elpanna.
Octapharma är ett läkemedelsföretag som bl a tillverkar tillväxthormon. Företaget finns på Kungsholmen
i Stockholm vilket ställer stora krav på miljö och buller vilket Compab med sin stora erfarenhet kunnat uppfylla.

15 oktober, 2015

Göteborg Energi beställer brännare till Sävenäsverket

COMPAB har erhållit ännu en stororder.
Det är Göteborg Energi som beställt 4 st brännare till en 80 MW hetvattenpanna.
Det är Dreizler gas-/lättoljebrännare som är speciellt framtagna för låga emissioner.
I beställningen ingår demontering av 4 st gamla brännare samt anpassning och montage av de nya brännarna
med tillhörande armaturer och rörarbeten.

16 september, 2015

Söderenergi beställer brännare till Igelstaverket

COMPAB har erhållit ännu en stororder. Det är Söderenergi som beställt 2 st start-, stöd- och lastbrännare för en av sina sopförbränningspannor.
Det är SAACKE:s virvelbrännare som är speciellt framtagen för korta eldstäder som är aktuell i detta fall.
I beställningen ingår också demontering av 4 st gamla brännare, byte av delar av 2 st panelväggar, omdragning av luftkanaler mm.

8 januari, 2015

VB Energi beställer biooljebrännare av COMPAB.

VB Energi, Ludvika har beställt utbyte av en befintlig oljebrännare på en 10 MW-panna till en ny biooljebrännare av COMPAB.
Det blir en SAACKE rotationsbrännare med oljeberörda delar i syrafast material och i leveransen ingår också ett nytt oljebord samt ombyggnad av brännarstyrningen.

23 oktober, 2014

Borealis har beställt gasbrännare från COMPAB

Från Borealis Polyeten, Stenungsund har COMPAB fått en beställning på 2 st naturgasbrännare till en 22 tons vattenrörpanna. I leveransen ingår dessutom styrsystem i automatikskåp, montage med mera.

12 oktober, 2014

COMPAB uppgraderar brännarstyrning åt Mälarenergi

Ytterligare en beställning på brännarstyrning har erhållits av COMPAB. Det är Mälarenergi i Västerås som beställt uppgradering av brännarstyrning för 2 st 70 MW oljepannor. Det är totalt 8 brännare som utrustas med bland annat nya kvotreglerutrustningar av fabrikat Lamtec.

10 oktober, 2014

Ny medarbetare

Daniel Mattsson började den 1/10 hos oss. Daniel kommer att arbeta med service och idriftsättning och utgår ifrån vårt kontor i Kungälv.
Tidigare jobbade han bl.a. hos oss på gamla ELDAB.
Ni kan nå honom på tel:0303-246047 alt. 0705-133729 eller daniel@compab.se