Våra tjänster

Våra tjänster

Upprustning och ombyggnad

Ett av våra verksamhetsområden är upprustning och ombyggnad av äldre befintliga förbränningsanläggningar. Med exempelvis komplettering med O2-reglering, byte av mekanisk brännarstyrning till typgodkänd brännarstyrning med kvotreglering, kan vi modernisera befintliga anläggningar till dagens teknik.

hydroOmbyggnad med Lamtec:s kvotregulatorer med inbyggd O2- och även CO-styrning gör att vi kan optimera förbränningen, innebärande minskning av bränsleförbrukningen och minimerad miljöpåverkan. Vi tillhandahåller all erforderlig utrustning och kunnande för att erhålla den optimala lösningen för kunden.

Med hjälp av vår TÜV-godkända BUS-koppling förenklas installationen mellan kvotstationen, O2-mätaren och larmpanel

Konsulttjänster

Efterhand har COMPAB allt mer anlitats för konsulttjänster för upprustning av äldre omoderna förbränningsanläggningar, konstruktion av nya anläggningar, CAD-ritning, upprättande av anläggningsdokumentation enligt vår erkänt högklassiga COMPAB-standard.

Genom vår personals samlade breda erfarenhet, kan vi stå till tjänst med högklassig konsulthjälp för olika beställare.