Vimmerby Energi AB

Vimmerby Energi AB

Transportabel central. 9 MW olja


 

Fler referensobjekt

GARP, Linköping

4 st Start och stödoljebrännare för 2 st sopförbränningspannor. 4 x 15 MW olja  Fler referensobjekt

Posted in Hetvattenpanna, Olja och bioolja, Referenser, Transportabla enheter.