Halmstad Energi och Miljö AB

Compab får beställning för leverans av en 6MW och en 20MW biooljeeldad hetvattenpanna med brännare för leverans 2019.

UHT – Uvån Hagfors Teknologi AB

Komplett ånganläggning för export till Sydafrika. Innehåller ångpanna med integrerad ekonomiser, naturgasbrännare, automatikskåp, matarvattentank samt ångackumulator.

Halmstad Energi och Miljö AB

Uppgradering av brännarstyrning för två startbrännare på en av deras avfallspannor till PLC-baserat säkerhetssystem med flödesreglering.  Luftflödet mäts med LAMTECs eget system för luft-/rökgaskanaler.

EON Högbytorp

Compab levererar en komplett RME-eldad containercentral på 2MW med skorsten och biooljetank

Gotland Energi AB

Compab AB levererar en komplett biooljeeldad containercentral på 6MW med skorsten och biooljetank

Octapharma AB ökar produktionen

Befintlig ångpanna på 6 ton/h byts ut mot en ny på 12 ton/h. Beräknad leverans Maj och driftsatt anläggning i Augusti. Arbetet kommer att utföras under full produktion så en backup/hyrpanna kommer att finnas under montageperioden.

COMPAB levererar gasoleldad hetvattenpanna till Outokumpu

Outokumpu i Torshälla har beställt en ny hetvattenpanna på 6 MW från COMPAB. Pannan ska eldas med gasol och i leveransen ingår skrotning av befintlig panna, intagning av ny panna, brännarmontage, pannstyrskåp, ombyggnad av befintlig skorsten med mera. Pannfabrikatet är BOSCH och gasbrännaren kommer från Dreizler.

Kemira köper avgaspannor från COMPAB

Kemira uppgraderar sin anläggning och har av det skälet beställt 4 stycken avgaspannor från COMPAB. Dessa avgaspannor sänker rökgastemperatur efter respektive ugn och tar tillvara på stora mängder energi som annars skulle släppas ut i atmosfären. Detta är en av de energibesparande lösningar som COMPAB hjälp sina kunder med.

Biooljeeldad ångpanna beställd av Linde Energi.

COMPABs framgångar fortsätter. Nu har Linde Energi från Lindesberg beställt en 8 MW biooljeeldad ångpanna. Ångpannan kommer från BOSCH och i leveransen ingår ekonomiser, också från BOSCH och biooljebrännare från SAACKE. Vidare ingår en 25 m skorsten, nytt biooljepumpbord med mera.