Kraftringen AB, Lunde Gunnesbor Panna 4

Byte av befintliga brännare. Nya Saacke AtoNOx, LågNox brännare på 2 gånger 35 MW.
Nya undanbockningar i panntak. Ny gasarmatursträcka. Ny Flamvakt Lamtec F300K
Uppgradering av brännarstyrning i Fail Safe ABB 800 xA

Posted in nyheter.