Steampower I Klippan

SteamPower i Klippan beställer ytterligare en ångpanna som eldas med RME. Även denna anläggning är komplett med matarvattentank, vattenbehandling med mera från BOSCH.

Karlshamn energi

Karlshamn Energi beställer en 4MW containercentral från COMPAB. Vi monterar en hetvattenpanna från BOSCH med en SAACKE brännare för bioolja i en egentillverkad container. I leveransen ingår ett komplett oljebord för värmning av biooljan, oljetank, tryckluftsotning, skorsten, automatikskåp med mera.
Brännaren styr vi med LAMTECs nya eldningsautomat CMS.

Steampower I Klippan

SteamPower i Klippan köper en 5 tons naturgaseldad ångpanna komplett med matarvattentank samt styrning från BOSCH. Denna byggs in i en container för uthyrning till deras kunder.

Halmstad Energi och Miljö AB

Compab får beställning för leverans av en 6MW och en 20MW biooljeeldad hetvattenpanna med brännare för leverans 2019.

UHT – Uvån Hagfors Teknologi AB

Komplett ånganläggning för export till Sydafrika. Innehåller ångpanna med integrerad ekonomiser, naturgasbrännare, automatikskåp, matarvattentank samt ångackumulator.

Halmstad Energi och Miljö AB

Uppgradering av brännarstyrning för två startbrännare på en av deras avfallspannor till PLC-baserat säkerhetssystem med flödesreglering.  Luftflödet mäts med LAMTECs eget system för luft-/rökgaskanaler.

EON Högbytorp

Compab levererar en komplett RME-eldad containercentral på 2MW med skorsten och biooljetank

Gotland Energi AB

Compab AB levererar en komplett biooljeeldad containercentral på 6MW med skorsten och biooljetank

Octapharma AB ökar produktionen

Befintlig ångpanna på 6 ton/h byts ut mot en ny på 12 ton/h. Beräknad leverans Maj och driftsatt anläggning i Augusti. Arbetet kommer att utföras under full produktion så en backup/hyrpanna kommer att finnas under montageperioden.