Göteborg Energi AB

Göteborg Energi AB

Transportabel central. 1,8 MW naturgas


 

Fler referensobjekt

Rökgaskylare Procordia

Rökgaserna kyls i 2 steg, dels av matarvatten och dels av spädvatten. Härigenom uppnås bästa möjliga verkningsgrad.

Posted in Gas och naturgas, Hetvattenpanna, Referenser, Transportabla enheter.