COMPAB levererar gasoleldad hetvattenpanna till Outokumpu

Outokumpu i Torshälla har beställt en ny hetvattenpanna på 6 MW från COMPAB. Pannan ska eldas med gasol och i leveransen ingår skrotning av befintlig panna, intagning av ny panna, brännarmontage, pannstyrskåp, ombyggnad av befintlig skorsten med mera. Pannfabrikatet är BOSCH och gasbrännaren kommer från Dreizler.

Posted in nyheter.