COMPAB levererar oljebord för bioolja.

Norrenergi från Solna har beställt ett komplett oljebord för bioolja från COMPAB. Efterfrågan på nya oljebord har ökat och denna order är en i raden av sådana beställningar som COMPAB erhållit på senare år.

Posted in nyheter.