EON Högbytorp

Compab levererar en komplett RME-eldad containercentral på 2MW med skorsten och biooljetank

Posted in nyheter.