Halmstad Energi och Miljö AB

Uppgradering av brännarstyrning för två startbrännare på en av deras avfallspannor till PLC-baserat säkerhetssystem med flödesreglering.  Luftflödet mäts med LAMTECs eget system för luft-/rökgaskanaler.

Posted in nyheter.