Heatwood

Hetgasgenerator för förbränning av pyrolysgaser med efterföljande avgasångpanna.
Ångackumulator på 10 m3 och biooljetank på 30 m3. Brännare för bioolja på hetgasgenerator och på hetoljepanna.
Komplett styrsystem för styrning av samtliga funktioner.

Posted in nyheter.