Kemira köper avgaspannor från COMPAB

Kemira uppgraderar sin anläggning och har av det skälet beställt 4 stycken avgaspannor från COMPAB. Dessa avgaspannor sänker rökgastemperatur efter respektive ugn och tar tillvara på stora mängder energi som annars skulle släppas ut i atmosfären. Detta är en av de energibesparande lösningar som COMPAB hjälp sina kunder med.

Posted in nyheter.