Stororder på oljebrännare

COMPAB AB har erhållit ytterligare en stororder. Det är Bomhus Energi, samägt av Gävle Energi och BillerudKorsnäs AB som uppgraderar sin spets- och reservpanna vid produktionsanläggningen i Bomhus, utanför Gävle. I beställningen ingår 2 st nya oljebrännare á 50 MW för Eo5 inklusive demontage av befintliga brännare, ombyggnad av panntopp, nytt oljebord, rördragning, komplett montage m.m. samt ny brännarstyrning.

Brännarna är tryckluftsatomiserade och av fabrikat M&S.

Denna order är ytterligare en i raden av flera som visar kundernas förtroende för vårt erbjudande.

Posted in nyheter.