Octapharma AB ökar produktionen

Befintlig ångpanna på 6 ton/h byts ut mot en ny på 12 ton/h. Beräknad leverans Maj och driftsatt anläggning i Augusti. Arbetet kommer att utföras under full produktion så en backup/hyrpanna kommer att finnas under montageperioden.

Posted in nyheter.