Tetra Pak köper ångpanna av COMPAB

Tetra Pak i Lund har beställt en naturgaseldad ångpanna á 10 ton/h med påbyggd ekonomiser. Pannan är av fabrikat BOSCH och brännaren kommer från Weishaupt. I leveransen ingår också matarvattentank, vattenbehandling, ångackumulator med volymen 75 m3, extra rökgaskylare, skorsten, installation med mera.

Posted in nyheter.